เอเชียกลางคือใคร (2)

“Uyghur” สันนิษฐานว่ามาจากภาษาเตอร์กิชโบราณ

สวัสดีค่ะ แอดกลับมาแล้วพร้อมกับสาระน่ารู้เช่นเคย และตามที่สัญญากันไว้ในตอนที่แล้ว วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเชื้อชาติที่สำคัญอีกเชื้อชาติหนึ่งในดินแดนเอเชียกลาง นั่นก็คือ “อุยกูร์”

“อุยกูร์” คือใคร

อุยกูร์ (Uyghurs หรือ เหวยอู๋เอ่อ ในภาษาจีน) เป็นชื่อเรียกกลุ่มคนเชื้อสายเติร์ก นับถือศาสนาอิสลาม อาศัยอยู่มากที่สุดใน เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน และยังอาศัยอยู่ทั่วไปในดินแดนเอเชียกลางในประเทศคาซัคสถาน อุซเบกิสถาน คีร์กีซสถาน และบางส่วนในประเทศตุรกี คำว่า “Uyghur สันนิษฐานว่ามาจากภาษาเตอร์กิชโบราณ ไม่ทราบความหมายที่ชัดเจน นอกจากนี้ภาษาอุยกูร์ยังมีพื้นฐานมาจากภาษาเตอร์กิช เช่นเดียวกับภาษาคาซัคและภาษาอุซเบก

Drawing of Uyghur-min
ชาวอุยกูร์และม้าของเขา ภาพราวศตวรรษที่ 10

ชาวอุยกูร์มีวัฒนธรรม ภาษา และศาสนาที่ใกล้ชิดกับประเทศอื่นๆในเอเชียกลาง และมีการติดต่อดำเนินการค้ากันมาโดยตลอด และด้วยที่ตั้งของดินแดนซินเจียงที่มีพรมแดนติดต่อกับอาณาจักรรัสเซีย อาณาจักรมองโกล และเขตอาณาจักรข่านในเอเชียกลาง ทำให้ดินแดนแห่งนี้เป็นเขตการค้าสำคัญบนเส้นทางสายไหมตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 9

ดินแดนอุยกูร์ ถูกเรียกว่าเตอรกิสถานตะวันออก (East Turkestan)

Screenshot_1
ภาพเจ้าชายชาวอุยกูร์

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ นอกจากนี้ยังขึ้นชื่อในด้านการทำหัตถกรรมเช่นการเย็บปักถักร้อยและการทอผ้าไหม ในช่วงศตวรรษที่ 14 ชาวอุยกูร์ได้เรียกดินแดนของพวกเขาว่า “เตอรกิสถานตะวันออก” (East Turkestan)
ดินแดนซินเจียงเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจีนมาตั้งแต่ราว 60 ปีก่อนคริสตกาลโดยมีการปกครองตนเองและมีเสรีภาพในการนับถือศาสนามาโดยตลอด จนมาถึงในศตวรรษที่ 18 ทางการจีนได้ใช้นโยบายการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง และเมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 19 เมื่อลัทธิล่าอาณานิคมจากอังกฤษแผ่เข้ามาในเอเชียใต้และจีน ทำให้ทางการจีนทำการขีดเส้นพรมแดนในดินแดนซินเจียง ซึ่งนับเป็นการตัดขาดชาวมุสลิมอุยกูร์ในดินแดนซินเจียงออกจากชาวมุสลิมอื่นๆในดินแดนเอเชียกลาง

Screenshot_2
ที่ตั้งเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์

ด้วยนโยบายที่เข้มงวดของทางการจีน ทำให้มีการก่อตั้งขบวนการปลดปล่อยเตอรกิสถานตะวันออก โดยมีจุดประสงค์เพื่อแยกมณฑลซินเจียงออกจากประเทศจีนและก่อตั้งเป็นประเทศเตอรกิสถานตะวันออกเพื่อกลับไปรวมกลุ่มกับบรรดาประเทศมุสลิมในเอเชียกลางอีกครั้งหนึ่ง

Screenshot_18
อัคซานุชก้า

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

The Famous Kanas Lake, Xinjiang. Photo credit: baddoguy

https://www.quora.com/Who-are-the-Uyghurs

Uyghur princes from Cave 9 of the Bezeklik Thousand Buddha Caves, Xinjiang, China, 8th–9th century AD, wall painting

https://www.ff.org/xinjiang-chinas-struggle-to-sinicize-its-un-chinese-providence/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s