ประเทศในเอเชียกลาง

ในเอเชียกลางประกอบไปด้วยประเทศทั้งหมดห้าประเทศ คือ สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐคีร์กีซ สาธารณรัฐทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งเป็นประเทศที่แยกตัวออกมาจากสหภาพโซเวียตในปี 1991

Seshanba! จะพาทุกท่านไปรู้จักประเทศเหล่านี้กันค่ะ! ประเทศแรกที่เราจะพาไปก็คือ…

าธารณรัฐคาซัคสถาน

(Republic of Kazakhstan)

Kazak

ธงประจำชาติสาธารณรัฐคาซัคสถาน

 • สาธารณรัฐคาซัคสถานนั้นมีที่ตั้งอยู่ในตอนกลางของที่ราบยูเรเซีย ระหว่างรัสเซียและอุซเบกิซสถาน ทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐประชาชนจีน ทิศตะวันตกติดทะเลสาบแคสเปียน ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดสาธารณรัฐคีร์กีซ และทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดเติร์กเมนิสถาน
 • ประเทศมีพื้นที่ทั้งหมด 2,724,900 ตารางกิโลเมตร
 • โดยเมืองหลวงของคาซัคสถานก็่คือ กรุงอัสตานา (Astana)

Screenshot_4

กรุงอัสตานา (Astana) เมืองหลวงของประเทศคาซัคสถาน; ภาพถ่ายโดย: Akim_xan

 • ประเทศคาซัคสถานมีประชากรโดยประมาณทั้งหมด 17 ล้านคน (ข้อมูลอ้างอิงจากปี 2016)
 • ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ คือ ภาษาคาซัค และภาษารัสเซีย
 • ประชาชนในประเทศนับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) 70.2% คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 26.2% อเทวนิยม 2.8% และ อื่นๆ 0.7%
 • โดยสาธารณรัฐคาซัคสถานนั้นได้ประกาศตนเป็นอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1991
 • ผู้นำประเทศคาซัคสถานคือ ประธานาธิบดี นูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟ (Nursultan Nazarbayev) ซึ่งได้เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1991

Screenshot_5ori

ประชาชนชาวคาซัค; ภาพถ่ายโดย: Corne

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ แค่ประเทศแรกก็น่าสนใจขนาดนี้ เรามาทำความรู้จักกับประเทศต่อไปกันเลยดีกว่า

สาธารณรัฐคีร์กีซ

(Kyrgyz Republic)

Screenshot_5

ธงประจำชาติสาธารณรัฐคีร์กีซ

 • สาธารณรัฐคีร์กีซนั้นตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาพาเมียร์และเทียนชาน ทางทิศตะวันตกของจีนและทิศใต้ของคาซัคสถาน
 • ภูมิประเทศกินพื้นที่ทั้งหมด 199,951 ตารางกิโลเมตร

Screenshot_7

ภูมิทัศน์ในคีร์กีซสถาน; ภาพถ่ายโดย: 12019

 • เมืองหลวงชองสาธารณรัฐคีร์กีซก็ คือ กรุงบิชเคก (Bishkek)
 • ในปัจจุบันประเทศคีร์กีซมีประชากรโดยประมาณทั้งหมด 6 ล้านคน (ข้อมูลอ้างอิงจากปี 2016)
 • ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาคีร์กิซและภาษารัสเซีย
 • ประชาชนทั่วไปนับถือศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 75 % คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ 20 %
 • ทางสาธารณรัฐคีร์กีซนั้นได้ประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ. 1991
 • ปัจจุบันผู้นำของประเทศคีร์กีซคือท่านประธานาธิบดี ซูรอนเบย์ เจเยนเบคอฟ (Sooronbay Jeenbekov) ซึ่งได้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017

Screenshot_9

ชาวนาชาวคีร์กีซ; ภาพถ่ายโดย: jackmac34

เป็นประเทศที่สวยมาก ๆ เลยนะคะ ถ้าอยากรู้จักประเทศนี้ให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดติดตาม Seshanba.com ซึ่งเราจะนำเรื่องราวของประเทศคีร์กีซมาเล่าสู่กันฟังแบบเจาะลึกแน่นอนค่ะ ระหว่างนี้เราไปรู้จักกับประเทศต่อไปในภูมิภาคเอเชียกลางกันเลยดีกว่าค่ะ นั่นก็คือ…

สาธารณรัฐทาจิกิสถาน

(Republic of Tajikistan)

Screenshot_10

ธงประจำชาติสาธารณรัฐทาจิกิสถาน

 • สาธารณรัฐทาจิกิสถานตั้งอยู่ระหว่างอุซเบกิสถานและจีน โดยภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา
 • ประเทศทาจิกิสถานนั้นมีพื้นที่โดยรวมอยู่ที่ 143,100 ตารางกิโลเมตร
 • ประชากรของประเทศโดยประมาณ มีจำนวน 8 ล้านคน (ข้อมูลอ้างอิงจากปี 2016)
 • เมืองหลวงของสาธารณรัฐทาจิกิสถานนั้นก็คือ กรุงดูชานเบ (Dushanbe)
 • ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือ ภาษาทาจิก และมีการใช้ภาษารัสเซียกันอย่างแพร่หลายในภาครัฐและภาคเอกชน

Screenshot_11

อ่างเก็บน้ำ Nurek; ภาพถ่ายโดย: FYA

 • ประชาชนนับถือศาสนาอิสลาม นิกายซุนนี 96% นิกายชีอะห์ 3% และอื่น ๆ 0.6 %
 • สาธารณรัฐทาจิกิสถานนั้นได้ประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 9 กันยายน ค.ศ. 1991
 • ปัจจุบันผู้นำประเทศ คือ ท่านประธานาธิบดี อิมาโมลี ราห์มอน (Emomali Rahmon) ซึ่งเข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994

สำหรับประเทศต่อไปนั้นหากพูดชื่อ ทุกท่านจะต้องรู้จักอย่างแน่นอน นั่นก็คือเติร์กเมนิสถานนั่นเอง!

เติร์กเมนิสถาน

(Turkmenistan)

Screenshot_12

ธงชาติเติร์กเมนิสถาน

 • ประเทศเติร์กเมนิสถานนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเลแคสเปียน และทางทิศตะวันตกของแม่น้ำอะมู-ดาร์ยา (Amu-Darya) ระหว่างอิหร่านและอุซเบกิสถาน ทิศเหนือติดคาซัคสถาน ทิศใต้ติดอัฟกานิสถาน ทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือติดอุซเบกิสถาน และทิศตะวันตกติดประเทศอิหร่าน
 • พื้นที่โดยรวมของประเทศคือ 491,210 ตารางกิโลเมตร
 • ประเทศเติร์กเมนิสถานมีเมืองหลวงคือ อาชกาบัท (Ashgabat)
 • ประชากรโดยประมาณของประเทศเตอร์กเมนิสถานอยู่ที่ 5 ล้านคน (อ้างอิงข้อมูลจากปี 2016)
 • โดยด้านภาษานั้นมีการใช้ภาษาเติร์กเมนเป็นภาษาราชการ แต่ก็มีการใช้ภาษารัสเซียในภาครัฐและภาคธุรกิจด้วย
 • ประชาชนของประเทศนับถือศาสนาอิสลาม (ซุนนี) 89% คริสต์ออร์โธดอกซ์ 9 % และอื่นๆ 2%

Screenshot_13

อูฐในทะเลทรายประเทศเติร์กเมนิสถาน; ภาพถ่ายโดย: hanmuhado0

 • ประเทศเติร์กเมนิสถานนั้นได้ประกาศอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 1991
 • ปัจจุบันผู้นำประเทศเติร์กเมนิสถานคือ ประธานาธิบดี เกอร์บันกูลี เบอร์ดิมูฮาเมดาว (Gurbanguly Berdimuhamedow) ซึ่งได้เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ค.ศ. 2006

มาถึงประเทศสุดท้าย ที่ไม่ท้ายสุดของเรากันแล้ว ขาดไปไม่ได้เลยกับประเทศอุซเบกิสถาน

สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

(Republic of Uzbekistan)

Screenshot_14

ธงประจำชาติสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน

 • อุซเบกิซสถานตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน ทิศเหนือติดคาซัคสถาน ทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐคีร์กีซและสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และทิศตะวันตกติดเติร์กเมนิสถาน
 • ประเทศอุซเบกิสถานกินพื้นที่ทั้งหมด 448,978 ตารางกิโลเมตร
 • เมืองหลวงของอุซเบกิสถานคือ กรุงทาชเคนต์ (Tashkent)
 • สาธารณรัฐอุซเบกิสถานมีประชากรราว 32 ล้านคน (อ้างอิงข้อมูลจากปี 2017)

Screenshot_6

หญิงสาวอุซเบกในชุดประจำชาติ; ภาพถ่ายโดย: Xusenru

 • ภาษาที่ใช้เป็นภาษาราชการคือภาษาอุซเบก ส่วนภาษาที่นิยมใช้ในประเทศคือภาษารัสเซีย
 • ประชาชนของอุซเบกิสถานนั้นนับถือศาสนา อิสลาม (ซุนนี) 88% คริสต์ออโธดอกซ์ 9% และอื่นๆ 3%
 • สาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้ประกาศตนเป็นอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1991
 • ผู้นำคนปัจจุบันของประเทศอุซเบกิสถานคือ ประธานาธิบดี ชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟ (Shavkat Mirziyoyev) เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 2016

Screenshot_15.jpg

เมือง Khiva; ภาพถ่ายโดย: LoggaWiggler

และนี่ก็คือข้อมูลคร่าว ๆ ของประเทศทั้งห้าในกลุ่มประเทศเอเชียกลางค่ะ แต่ละประเทศก็สวยงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ในโอกาสหน้าเราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมข้อมูลที่น่าสนใจยิ่งกว่า เจาะลึกยิ่งกว่าของประเทศทั้งห้านี้แน่นอนค่ะ ♥

 

Screenshot_18
อัคซานุชก้า

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก

http://sameaf.mfa.go.th/en/country/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s